Ngân sách nhà nước thu 6 đồng phải trả nợ 1 đồng

(NTD) - Tổng thu ngân sách nhà nước 9 tháng đầu năm ước đạt 665.200 tỷ đồng nhưng số tiền chi trả nợ và viện trợ đạt tới 109.800 tỷ đồng.

Cụ thể, tổng thu ngân sách nhà nước từ đầu năm đến thời điểm 15/9 ước đạt 665.200 tỷ đồng, bằng 65,6% dự toán năm, tổng chi ước tính đạt 819.400 tỷ đồng, bằng 64,4% dự toán năm.

Thu ngân sách 1
Do tăng trưởng kinh tế thấp nên nhiều chuyên gia kinh tế dự báo, thu ngân sách năm nay khó có thể bảo đảm dự toán (Nguồn: Đầu tư).

Theo lý giải của cơ quan thống kê, thu ngân sách nhà nước 9 tháng đạt thấp chủ yếu do ảnh hưởng của giá dầu giảm và tác động của chuyển hướng thương mại, chuyển dịch cơ cấu hàng hóa nhập khẩu khi tham gia các hiệp định thương mại tự do làm giảm nguồn thu ngân sách Trung ương.

Tuy nhiên, số tiền chi trả nợ và viện trợ đạt tới 109.800 tỷ đồng. Như vậy, bình quân cứ thu được 6 tỷ đồng thì ngân sách Nhà nước lại phải mang 1 tỷ đồng đi trả nợ, viện trợ.

Do tăng trưởng kinh tế thấp nên nhiều chuyên gia kinh tế dự báo, thu ngân sách năm nay khó có thể bảo đảm dự toán và nếu kinh tế tăng trưởng không đạt mục tiêu thì nợ công và bội chi cũng sẽ tăng.

Chi Lê