Petro Vietnam có tổng giám đốc mới

(NTD) - Ông Lê Mạnh Hùng sẽ giữ chức Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam (Petro Vietnam) kể từ ngày 1/7/2019.

Petro Vietnam đã công bố quyết định của Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước về việc bổ nhiệm ông Lê Mạnh Hùng giữ chức thành viên Hội đồng thành viên kiêm Tổng Giám đốc Petro Vietnam kể từ ngày 1/7/2019.

Hội đồng thành viên Petro Vietnam đã chấp thuận cho ông Nguyễn Vũ Trường Sơn, Tổng Giám đốc cũ của Petro Vietnam thôi chức theo nguyện vọng trong đơn xin từ chức trước đó.

Le Manh hung
Ông Lê Mạnh Hùng giữ chức thành viên Hội đồng thành viên kiêm Tổng Giám đốc Petro Vietnam kể từ ngày 1/7/2019.

Được biết, ông Lê Mạnh Hùng sinh ngày 24/10/1973, quê Hưng Yên. Ông có trình độ chuyên môn là kỹ sư công nghệ tổng hợp hóa dầu và hữu cơ, tiến sĩ chuyên ngành hóa dầu và xúc tác hữu cơ. Ông Hùng có nhiều năm công tác trong ngành dầu khí. Từ năm 2000, ông làm việc tại Công ty liên doanh Nhà máy lọc dầu Việt Nga, Tổng công ty Dung dịch khoan và hóa phẩm dầu khí (DMC), Tổng công ty Dầu khí Việt Nam. Từ năm 2013, ông Lê Mạnh Hùng là Phó Tổng Giám đốc Petro Vietnam.

Hoàng Yến