PV GAS phát động phong trào thi đua xanh - sạch - đẹp

(NTD) - Thực hiện kế hoạch kiến tạo Văn hóa doanh nghiệp PV GAS đồng thời để góp phần hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh và chiến lược phát triển, Tổng Công ty Khí Việt Nam (PV GAS) đã phát động phong trào thi đua “Xanh - sạch - đẹp, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ năm 2020”.

PV Gas xanh sach dep
PV Gas phát động phong trào thi đua “Xanh - sạch - đẹp, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ năm 2020”.

Đây là một phong trào thi đua nổi bật được triển khai sâu rộng trong toàn PV GAS trong nhiều năm, qua đó góp phần tích cực nâng cao hình ảnh, thương hiệu PV GAS, đem lại niềm tin cho đối tác, khách hàng.

Để thực hiện thắng lợi phong trào thi đua “Xanh - sạch - đẹp, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ năm 2020”, PV GAS đã xây dựng kế hoạch và triển khai tới các đơn vị ngay từ những tháng đầu năm với nhiều nội dung thiết thực, tiết kiệm và đồng bộ.

Hiện tại, một số đơn vị trong PV GAS như Công ty Vận chuyển khí Đông Nam bộ, Công ty Chế biến Khí Vũng Tàu, Công ty Khí Cà Mau, CTCP Khí Thấp áp Việt Nam... đã áp dụng thành công chương trình 5S (sắp xếp, quản lý nơi làm việc theo phương pháp Sàng lọc - Sắp xếp - Sạch sẽ - Săn sóc - Sẵn sàng). Trong kế hoạch 2020, PV GAS sẽ triển khai thực hiện xây dựng và áp dụng 5S tại cơ quan điều hành Tổng Công ty với lộ trình là xây dựng 5S tại nội bộ Ban An toàn Môi trường và tiến tới xây dựng 5S trong toàn cơ quan điều hành Tổng công ty.

Các hoạt động thi đua được triển khai thiết thực, hiệu quả nhằm nâng cao ý thức xây dựng, bảo vệ cảnh quan môi trường, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong đội ngũ CBCNV, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020 và qua đó đẩy mạnh, nâng cao Văn hóa doanh nghiệp PV GAS, văn hóa an toàn “xanh - sạch - đẹp” tại nơi làm việc.

PV GAS kêu gọi toàn thể CBCNV tích cực hưởng ứng tham gia phong trào thi đua để nâng cao hình ảnh, thương hiệu và vị thế của PV GAS; đồng thời báo cáo kết quả triển khai thực hiện phong trào về Tổng Công ty.

Nguyễn Như