Sacombank đạt 1.303 tỷ đồng lợi nhuận trong 5 tháng

(CL&CS) - Tính đến hết tháng 5/2020, lợi nhuận trước thuế của Sacombank đạt 1.303 tỷ đồng, tổng tài sản 477.302 tỷ đồng, tổng huy động 434.709 tỷ đồng, tổng dư nợ tín dụng 310.745 tỷ đồng, tỷ lệ nợ xấu ở mức 2%.

Những số liệu trên vừa được HĐQT Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) cho biết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2019 vừa tổ chức sáng 5/6.

Sacombank DHCD 2020
Sacombank vừa tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2019 vào ngày 5/6 tại TP.HCM

Sacombank là ngân hàng đầu tiên tại Việt Nam tiến hành Đại hội đồng cổ đông theo hình thức trực tuyến nhằm tạo điều kiện cho cổ đông trên toàn quốc tham dự, đồng thời đảm bảo tuân thủ các quy định và hướng dẫn về công tác phòng chống dịch Covid-19. Chương trình họp Đại hội trực tuyến của Sacombank thông qua website http://codong.sacombank.com có giao diện thân thiện, dễ dàng thao tác, được xây dựng trên nền tảng công nghệ hiện đại và khai thác tối đa lợi thế của hạ tầng điện toán đám mây nên có tính ổn định và bảo mật cao, đảm bảo cho số lượng lớn cổ đông tham gia. Với các thiết bị cá nhân có kết nối internet, cổ đông hoàn toàn chủ động trong việc tham gia, theo dõi đại hội, gửi ý kiến và bỏ phiếu biểu quyết mà không phụ thuộc vào việc phải đến địa điểm tổ chức.

Kết thúc năm 2019, Sacombank có tổng tài sản 453.581 tỷ đồng, tăng 11,7% so với năm trước; tổng huy động 414.185 tỷ đồng, tăng 11,9% (trong đó huy động từ tổ chức kinh tế và dân cư tăng 14,8%); tổng dư nợ tín dụng 296.457 tỷ đồng, tăng 15,3%. Tỷ lệ nợ xấu giảm xuống còn 1,9%. Lợi nhuận trước thuế đạt 3.217 tỷ đồng, tăng 43,2% so với năm trước và vượt 21,4% kế hoạch. Các chỉ số sinh lời tiếp tục được cải thiện và các tỷ lệ an toàn đảm bảo theo quy định. Mạng lưới hoạt động của Sacombank gồm 570 điểm giao dịch trên toàn hệ thống tại Việt Nam, Lào, Campuchia sau khi khai trương chi nhánh ở 4 tỉnh phía Bắc gồm Lào Cai, Ninh Bình, Nam Định và Thái Bình.

Đại hội đồng cổ đông vừa đặt mục tiêu năm 2020: Lợi nhuận trước thuế đạt 2.573 tỷ đồng, tổng tài sản 498.400 tỷ đồng, tổng huy động 457.200 tỷ đồng, tổng dư nợ tín dụng 329.400 tỷ đồng và kiểm soát tỷ lệ nợ xấu dưới 3%.

 Nguyễn Như