Sẽ cấm các hành vi tiêu cực trong hoạt động quản lý thị trường

(NTD) - “Lợi dụng hoạt động công vụ, dung túng hoặc thông đồng với tổ chức, cá nhân có vi phạm hành chính để làm trái các quy định của pháp luật nhằm mục đích tham ô, nhận hối lộ dưới mọi hình thức...”

1

Tập huấn kiểm tra hàng hóa. (Ảnh minh họa).

Không được ban hành quyết định kiểm tra khi không đủ căn cứ. Đó là một trong những quy định về hoạt động công vụ của lực lượng quản lý thị trường (QLTT) theo Thông tư số 18/2019/TT-BCT vừa được Bộ trưởng Bộ Công thương Trần Tuấn Anh ban hành, có hiệu lực từ ngày 15/11/2019.

Theo quy định của thông tư nêu trên, công chức QLTT không được gợi ý, đòi hỏi phải thỏa mãn các lợi ích vật chất, hoặc cố ý vay mượn tiền bạc, mua hàng của tổ chức, cá nhân đang trong quá trình thanh tra chuyên ngành, kiểm tra và xử lý vi phạm hành chánh.

Ngoài ra, Bộ Công thương cũng quy định những việc công chức, QLTT không được làm trong hoạt động công vụ bao gồm:

Không mặc trang phục QLTT và đeo biển hiệu, phù hiệu, cấp hiệu đúng quy định.

Uống rượu, bia, sử dụng chất kích thích ngay trước, trong giờ làm việc và trong giờ nghỉ ngơi làm việc, hoặc trong tình trạng say rượu bia, chất kích thích khi đang thi hành công vụ, hút thuốc lá tại địa điểm có quy định cấm hút thuốc lá.

Có hành vi, cử chỉ, thái độ không đúng mực, lăng mạ, bôi nhọ làm ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của cá nhân, tổ chức trong hoạt động công vụ.

Sử dụng tài sản công, tài chính công và trang thiết bị công vào việc riêng hoặc với mục đích vụ lợi; quản lý, sử dụng công cụ hỗ trợ không đúng quy định của pháp luật.

Không giải quyết, hoặc không tham mưu, ban hành văn bản trả lời liên quan đến chế độ, chính sách đúng thời hạn làm ảnh hưởng đến lưu thông hàng hóa hợp pháp hoặc quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Tự ý ban hành các điều kiện, yêu cầu, thủ tục không đúng quy định của pháp luật trong việc xây dựng kế hoạch kiểm tra, tiếp nhận, xử lý thông tin; thanh tra chuyên ngành, kiểm tra và xử lý vi phạm hành chính.

Buông lỏng quản lý, trách nhiệm trong chỉ đạo, điều hành và thực hiện các biện pháp nghiệp vụ theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Ban hành quyết định thanh tra chuyên ngành, kiểm tra, khám xét hoặc thực hiện việc khám xét ngay mà không có đủ căn cứ, không đúng với thẩm quyền, nhiệm vụ được giao hoặc vì mục đích vụ lợi cá nhân.

Tiết lộ trái phép thông tin liên quan đến bí mật Nhà nước, sử dụng thông tin, tài liệu liên quan đến bí mật Nhà nước, bí mật công tác để cung cấp, tư vấn trái phép cho tổ chức, cá nhân khác hoặc để khiếu nại, tố cáo trái pháp luật gây mất đoàn kết nội bộ, ảnh hưởng đến uy tín của các cơ quan chức năng.

Những quy định đối với công chức lãnh đạo

Bộ Công thương quy định công chức lãnh đạo buông lỏng quản lý phải chịu trách nhiệm với vi phạm pháp luật trong hoạt động công vụ của công chức mình được giao quản lý, phụ trách theo quy định của pháp luật về chế độ trách nhiệm đối với người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị của Nhà nước.

Nếu người đứng đầu cơ quan QLTT cấp dưới vi phạm thì phải xem xét trách nhiệm trực tiếp của công chức lãnh đạo cấp trên được giao quản lý, phụ trách; người đứng đầu cơ quan QLTT cấp trên phải bị xem xét trách nhiệm liên đới.

ANH TRINH

_NTD_So 208_589-590 Print3