Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình đặt kế hoạch lợi nhuận ròng giảm 70%

(CL&CS) - Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình vừa đặt kế hoạch kinh doanh năm 2020 với 12.500 tỷ đồng doanh thu thuần và 125 tỷ đồng lợi nhuận ròng, giảm lần lượt 32,8% và 70% so với năm 2019.

Năm 2019, CTCP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình có doanh thu hợp nhất 18.640 tỷ đồng, đạt 100,1% kế hoạch và tăng 1,7% so với năm 2018; lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ là 416,8 tỷ đồng, đạt 59% kế hoạch và giảm 33,8% so với năm 2018.

HBC Doanh thu 2014 - 2020
Kết quả hoạt động kinh doanh giai đoạn 2014 - 2019 và kế hoạch năm 2020 của Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình. Đơn vị tính: tỷ đồng

Trong thông điệp gửi cổ đông, ông Lê Viết Hải, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình nhấn mạnh: “Tôi rất tiếc trong khi liên tiếp 2 năm 2016 và 2017, chúng ta đã có kết quả kinh doanh vượt kế hoạch, đặt biệt năm 2016 doanh thu vượt hơn gấp rưỡi và lợi nhuận vượt hơn gấp đôi so với kế hoạch; thì 2 năm liên tiếp 2018 và 2019, Hòa Bình đã không đạt được mục tiêu lợi nhuận đề ra mặc dù doanh thu năm 2019 có vượt nhẹ so với kế hoạch.

Từ đầu năm 2020, HĐQT đã đề ra kế hoạch doanh thu 20.200 tỷ đồng, lợi nhuận 720 tỷ đồng. Tuy nhiên, do một sự kiện chấn động toàn cầu là đại dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19 đã tác động nghiêm trọng trực tiếp tới tình hình kinh doanh kinh tế thế giới và Việt Nam từ tháng 1 đến nay và mức độ ảnh hưởng, hệ lụy di chứng của đại dịch chắc chắn còn kéo dài. Do đó, HĐQT đã hết sức khó khăn trong việc đề ra mục tiêu doanh thu và lợi nhuận năm 2020.

Chúng tôi tạm thời đề ra kế hoạch 2020 với chỉ tiêu: Doanh thu 14.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 200 tỷ đồng với mục tiêu bảo toàn các nguồn lực khi vượt qua khủng hoảng Covid-19 này bằng các giải pháp cụ thể ở 7 nhóm tái cấu trúc. Đó là: sản phẩm và dịch vụ, thị trường, mô hình kinh doanh, hệ thống quản lý, hệ thống thông tin, nguồn nhân lực và tài chính”.

Hiện nay, doanh thu của Hòa Bình vẫn tập trụng chủ yếu là xây dựng dân dụng. Năm nay, công ty dự kiến loại hình trúng thầu là dân dụng chiếm tỷ lệ 58%, công nghiệp 21%, hạ tầng 14% và nước ngoài 7%.

Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình đánh giá: Thị trường bất động sản năm 2020 sẽ phải chịu các áp lực lớn với dòng vốn đầu tư nước ngoài bị ngưng trệ, các chuỗi cung ứng cho hoạt động sản xuất trong nhiều lĩnh vực cũng bị ảnh hưởng do vấn đề dịch bệnh Covid-19 đang diễn ra trên toàn cầu.

Thị trường bất động sản năm 2020 hiện vẫn còn chịu tác động bởi các rủi ro về pháp lý liên quan đến đất đai và nhà ở. Các kế hoạch thanh tra vẫn sẽ tiếp tục căn cứ Quyết định số 1369/QĐ-BXD ngày 24/10/2018.

Theo đó trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, Thanh tra Bộ Xây dựng sẽ thanh tra chuyên ngành về hoạt động đầu tư xây dựng, kinh doanh bất động sản và thực hiện các quy định của pháp luật về nhà ở của một số đơn vị. Những quyết định của cơ quan quản lý về các dự án có nguồn gốc đất công phải đấu giá lại, tính lại giá đất… sẽ ảnh hưởng lớn đến thị trường. Liên quan đến đất công, doanh nghiệp sẽ gặp khó khăn, thậm chí phải dừng dự án. Việc chờ đợi cơ quan quản lý tháo gỡ khó khăn, xử lý theo quy định mất rất nhiều thời gian.

HBC Bao cao tai chinh quy 2020 quy 1
Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh quý 1/2020 của Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình. Đơn vị tính: tỷ đồng

Tuy nhiên, ngày 14/5, HĐQT Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình ra nghị quyết với kế hoạch kinh doanh mới. Theo đó, doanh thu 12.500 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ 125 tỷ đồng, giảm lần lượt 32,8% và 70% so với năm 2019.

Trong quý 1/2020, Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình đạt 2.442 tỷ đồng doanh thu và 5,4 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ, giảm lần lượt 34,1% và 95,5% so với cùng kỳ năm trước. Như vậy, với kế hoạch mới thì doanh thu và lợi nhuận quý 1/2020 đã đạt 19,5% và 4,3%.

Nguyễn Như