Thuduc House trả cổ tức bằng cổ phiếu 20%

(CL&CS) - Nhằm duy trì nguồn tiền cho hoạt động sản xuất kinh doanh sau đại dịch Covid-19, đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Thuduc House thông qua phương án trả cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu thay vì bằng tiền mặt như kế hoạch trước đó.

Ông Lê Chí Hiếu, Chủ tịch HĐQT CTCP Phát triển nhà Thủ Đức (Thuduc House) chia sẻ với cổ đông, cổ tức năm 2019 bằng tiền, tỷ lệ 12% như đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 đã thông qua sẽ không thực hiện được vì dịch bệnh Covid 19, công ty cần nguồn tiền dự trữ cho hoạt động sản xuất kinh doanh trong thời gian tới. Do đó, Thuduc House sẽ phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu với tỷ lệ 20%. Những năm tiếp theo, công ty sẽ đặt kế hoạch chia cổ tức là 12% tiền mặt và có thể cao hơn nếu hoạt động kinh doanh phát triển tốt.

Thuduc House
Thuduc House đã đổi phương thức chi trả cổ tức năm 2019 từ tiền mặt sang cổ phiếu nhưng tăng tỷ lệ từ 12% lên 20%.

Trả lời cổ đông về vấn đề Thuduc House bị một doanh nghiệp lớn thâu tóm, ông Lê Chí Hiếu cho rằng: Thời gian vừa qua, Thuduc House bị một số cá nhân từ doanh nghiệp lớn này có ý định thâu tóm nhưng công ty đã có biện pháp phòng ngừa nhằm đảm bảo cho sự phát triển ổn định của công ty trong thời gian tới.

Ông Lê Chí Hiếu chia sẻ, hoạt động M&A (mua bán và sáp nhập) thường hay diễn ra và phổ biến trên thị trường, đặc biệt đối với những công ty niêm yết và nó thường có 2 dạng: thù địch và cùng nhau phát triển. Đối với dạng thù địch thì doanh nghiệp cần phải có những biện pháp để ứng phó phù hợp, còn đối với dạng cùng nhau phát triển thì doanh nghiệp họ rất hoan nghênh. Xu thế chung của thế giới thường sử dụng một trong 3 cách để M&A: một là, doanh nghiệp cần ngăn chặn để đối thủ không nâng được tỷ lệ sở hữu cổ phiếu đến mức chi phối (có thể bằng cách phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phần của cổ đông khác để tăng tỷ lệ sở hữu, hoặc thông tin đến cổ đông để củng cố lòng tin của cổ đông...). Hai là, thực hiện các biện pháp để đối thủ nhận thấy không còn mục tiêu khi thực hiện chiến lược M&A. Ba là, M&A ngược lại nếu biết rõ đối thủ đó và nếu doanh nghiệp có đủ năng lực tài chính để thực hiện.

Hoạt động M&A là hiện tượng bình thường của nền kinh tế thị trường và xu hướng chung của nền kinh tế quốc tế. Hoạt động M&A xảy ra thường xuyên trên thế giới đặc biệt đối với công ty niêm yết trên sàn chứng khoán khi giá cổ phiếu bị chi phối bởi nền kinh tế và nhiều yếu tố liên quan, quan trọng là doanh nghiệp mục tiêu có những chiến lược đúng đắn, phù hợp để phòng ngừa.

Năm 2019, Thuduc House đạt 4.189 tỷ đồng doanh thu, tăng 64,8% so với năm 2018 và vượt 21,6% kế hoạch; lợi nhuận sau thuế đạt 178 tỷ đồng, tăng 91,8% so với năm 2018 và chỉ bằng 77,1% kế hoạch.

Năm 2020, công ty đặt mục tiêu doanh thu 2.736 tỷ đồng, bằng 65,4% với năm 2019 và lợi nhuận sau thuế đạt 314 tỷ đồng, tăng 76,2% so với năm 2019; tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến 12% bằng tiền mặt. Ông Lê Chí Hiếu chia sẻ: Năm 2020, công ty vẫn tập trung vào hai vào lĩnh vực nòng cốt là bất động sản và các ngành phụ trợ (chủ yếu là thương mại, xuất nhập khẩu).

Trong đó, doanh thu bất động sản chiếm từ 60% cơ cấu tổng doanh thu. Ngoài thị trường chủ lực tại TP.HCM với sản phẩm nhà thấp tầng, chung cư, các tổ hợp cao ốc văn phòng, trung tâm thương mại, Thuduc House tiếp tục tìm kiếm tích lũy quỹ đất để phát triển dự án trong 10 năm tới.

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 Thuduc House đã bầu HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2025 với các cá nhân trúng cử: ông Lê Chí Hiếu, ông Nguyễn Vũ Bảo Hoàng, ông Lê Minh Tâm, ông Nguyễn Ngọc Trường Chinh và ông Đinh Thành Lê.

Nguyễn Như