Thủy sản Hùng Vương bị phạt hành chính lên đến 185 triệu đồng

(NTD) - Liên tục vi phạm các vấn đề hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán, CTCP Hùng Vương (mã chứng khoán HVG) buộc phải nộp phạt số tiền lên đến 185 triệu đồng.

hung-vuong-ca-tra-ben-tre
Thủy sản Hùng Vương bị phạt hành chính lên đến 185 triệu đồng.

Cụ thể, HVG bị Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) phạt 100 triệu đồng vì đã không báo cáo UBCKNN các tài liệu về Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 và nhiều nghị quyết, báo cáo phải công bố thông tin theo quy định khác...

Ngoài ra, HVG còn vướng một sai phạm khác là đã công bố thông tin sai lệch về báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 30/9/2016 do Thủy sản Hùng Vương lập và công bố thông tin ngày 31/10/2016 trên Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM (HSX) so với Báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi Công ty trách nhiệm hữu hạn Ernst & Young Việt Nam (công bố thông tin ngày 02/02/2017 trên HSX) về số liệu của nhiều khoản mục, bao gồm doanh thu, giá vốn hàng bán, hàng tồn kho, các khoản phải thu, phải trả, lợi nhuận sau thuế....

Để khắc phục các thông tin này, thanh tra yêu cầu buộc HVG cải chính thông tin đối với nội dung công bố sai lệch theo quy định.

Lê Phong (t/h)