Tiền gửi của khách hàng tại MB giảm 11,7% trong quý 1

(CL&CS) - Cuối quý 1/2020, tiền gửi của khách hàng tại Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB) giảm 31.972 tỷ đồng, tương đương giảm 11,7% so với đầu năm.

So với nhiều ngân hàng khác, hiện nay lãi suất huy động tại MB tương đối cạnh tranh. Lãi suất các kỳ hạn ngắn 3 - 5 tháng là 4,75%/năm; 6 tháng là 6%/năm; 9 tháng là 6,3%/năm; 12 tháng là 7,2%/năm; 24 tháng là 7,4%/năm; 36 tháng là 7,1%/năm; 48 - 60 tháng là 6,9%/năm.

Thế nhưng, tiền gửi của khách hàng tại MB tại ngày 31/3 chỉ còn 240.737 tỷ đồng, giảm 31.972 tỷ đồng, tương đương giảm 11,7% so với đầu năm. Tất cả các loại tiền gửi tại MB đều giảm, trong đó tiền gửi không kỳ hạn giảm mạnh nhất đến 22,2%. Tiền gửi cá nhân tăng 4,6% nhưng tiền gửi của các tổ chức kinh tế giảm đến 24,5%.

MB bao cao quy 1
Tiền gửi của khách hàng tại MB vào thời điểm cuối quý 1/2020. Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất của MB.

Không chỉ tiền gửi của khách hàng giảm, hoạt động cho vay khách hàng và tổng tài sản tại MB cũng đồng loạt giảm trong quý vừa qua. Tại ngày 31/3, MB có 247.980 tỷ đồng cho vay khách hàng, giảm 0,94% so với đầu năm. Hiện nay, khách hàng cá nhân chiếm 40,24% tổng dư nợ.

Nợ xấu tăng thêm 1.108 tỷ đồng trong quý 1 lên 4.005 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu đạt 1,62%, tăng 0,46 điểm phần trăm so với đầu năm.

Hiện nay, các hoạt động chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu thu nhập của MB là thu nhập lãi thuần 74,1%; hoạt động dịch vụ 11,8% và hoạt động mua bán chứng khoán kinh doanh, chứng khoán đầu tư và góp vốn, đầu tư dài hạn 7,9%. Thế nhưng các hoạt động trụ cột này có diễn biến trái chiều trong quý 1 vừa qua.

Thu nhập lãi thuần đã mang về cho MB 4.695 tỷ đồng, tăng 13,6% nhưng hoạt động dịch vụ lại giảm 1,8% và chỉ còn 745 tỷ đồng.

Lãi thuần từ mua bán chứng khoán kinh doanh, chứng khoán đầu tư và góp vốn, đầu tư dài hạn tăng trưởng khá tốt, 175% so với cùng kỳ và đạt 498 tỷ đồng. Hoạt động kinh doanh ngoại hối tăng trưởng 32,5%.

Dù vài hoạt động gặp khó khăn nhưng tổng thu nhập của MB trong quý 1 tăng 16,2%, đạt 6.339 tỷ đồng.

Quý 1, MB đã “mạnh tay” cắt giảm chi phí khi chi phí hoạt động giảm 0,7% so với cùng kỳ năm trước. Số lượng cán bộ nhân viên tại ngân hàng mẹ tăng 1,5% nhưng quỹ lương lại thấp hơn khiến thu nhập bình quân của người lao động giảm mạnh so với cùng kỳ. Quý 1/2019, thu nhập bình quân cán bộ nhân viên tại ngân hàng mẹ đạt 31,37 triệu đồng/người/tháng thế nhưng quý 1/2020 chỉ còn 29,08 triệu đồng/người/tháng, tương đương mức giảm 7,3%.

Cuối quý 1, cán bộ nhân viên tại ngân hàng mẹ chỉ còn 9.671 người, giảm 112 người so với đầu năm; cán bộ nhân viên tại ngân hàng mẹ và các công ty con là 15.422 người, giảm 269 người. Thu nhập bình quân của người lao động tại các công ty con của MB rất thấp, khoảng 20,5 triệu đồng/người/tháng.

MB bao cao quy 11
Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh quý 1/2020 của MB. Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất của MB

Thu nhập hoạt động tăng, chi phí hoạt động giảm đã giúp lợi nhuận thuần tăng 26,5% lên 4.288 tỷ đồng. Thế nhưng chi phí dự phòng rủi ro tín dụng tăng 117% (1.128 tỷ đồng) so với cùng kỳ năm trước khiến lợi nhuận trong quý 1 của MB giảm sút nghiêm trọng.

Lợi nhuận trước thuế đạt 2.196 tỷ đồng, giảm 9,4% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ đạt 1.712 tỷ đồng, giảm 8%.

Như Nguyễn