Triệu hồi ô tô lỗi: Doanh nghiệp phải chịu mọi chi phí liên quan

(NTD) - Bộ Giao thông Vận tải vừa ban hành Thông tư số 25/2019/TT-BGTVT quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường trong sản xuất, lắp ráp ô tô.

67401860_486266161943092_7485953410802384896_n
Ảnh minh họa

Theo đó, nếu phát hiện các sản phẩm đã cung cấp ra thị trường có khuyết tật thuộc diện thu hồi (vi phạm quy định, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật…) thì doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp ô tô phải chủ động triệu hồi và chịu mọi chi phí liên quan đến việc triệu hồi. Đồng thời, phải tạm dừng xuất xưởng đối với các sản phẩm thuộc kiểu loại sản phẩm có khuyết tật và công bố công khai kế hoạch triệu hồi trên phương tiện thông tin đại chúng.

Đối với các sản phẩm có lỗi không thuộc diện triệu hồi nêu trên thì cơ sở sản xuất chủ động thực hiện khắc phục lỗi của sản phẩm.

Trong thời gian không quá 5 ngày làm việc kể từ ngày phát hiện ra sản phẩm có khuyết tật, doanh nghiệp phải thông báo bằng văn bản tới các đại lý bán hàng yêu cầu tạm dừng việc cung cấp sản phẩm có khuyết tật ra thị trường; trong thời gian không quá 14 ngày kể từ ngày xác định các sản phẩm có khuyết tật thuộc diện triệu hồi, doanh nghiệp phải báo cáo cơ quan quản lý chất lượng về nguyên nhân xảy ra khuyết tật của sản phẩm, biện pháp khắc phục, số lượng sản phẩm triệu hồi và kế hoạch triệu hồi phù hợp; công bố công khai kế hoạch triệu hồi trên phương tiện thông tin đại chúng; sau thời gian không quá 30 ngày kể từ khi kết thúc việc triệu hồi, doanh nghiệp phải báo cáo bằng văn bản về kết quả thực hiện triệu hồi tới cơ quan quản lý chất lượng; chịu mọi chi phí liên quan đến việc triệu hồi sản phẩm.

Ngoài ra, doanh nghiệp còn có thể phải thực hiện triệu hồi sản phẩm lỗi theo yêu cầu của cơ quan quản lý chất lượng.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 25/8/2019.

Thu Thủy