TTC Land bầu bổ sung 4 thành viên HĐQT

(CL&CS) - Ngày 29/6, đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 TTC Land đã bầu bổ sung 4 thành viên HĐQT sau khi 3 thành viên HĐQT từ nhiệm vì lý do cá nhân.

Theo đó, bà Nguyễn Thùy Vân, ông Vũ Quốc Thái, ông Nguyễn Thành Chương và ông Phạm Phú Tuấn trúng cử HĐQT CTCP Địa ốc Sài Gòn Thương Tín (TTC Land). Trong đó, bà Nguyễn Thùy Vân được bầu giữ chức Chủ tịch HĐQT. Như vậy, HĐQT TTC Land ngoài 4 cá nhân trên còn có ông Bùi Tiến Thắng và bà Trần Thiện Thanh Thùy.

TTC Land
Sáu thành viên HĐQT TTC Land nhận hoa từ bà Huỳnh Bích Ngọc, Phó Chủ tịch TTC Group

Ba cá nhân từ nhiệm HĐQT theo nguyện vọng cá nhân gồm: ông Nguyễn Đăng Thanh, ông Lâm Minh Châu và bà Trần Yến Duyên. Ông Nguyễn Đăng Thanh được bổ nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT từ 23/4/2019 nhằm thực hiện tái cấu trúc công ty. Đến nay, công việc này cơ bản đã hoàn thành, TTC Land sẽ tiếp giai đoạn hoàn thiện pháp lý, triển khai 12 dự án và mở rộng ra nhiều dự án khác. Ông Nguyễn Đăng Thanh cho biết, sau khi chia tay mảng bất động sản sẽ quay lại mảng tài chính ngân hàng.

Tại đại hội đồng cổ đông thường niên 2020, TTC Land đã thông qua kết quả kinh doanh năm 2019 doanh thu đạt 1.030 tỷ đồng, bằng 35,2% so với năm 2018 và đạt 34,7% so với kế hoạch; Lợi nhuận trước thuế đạt 347 tỷ đồng, tăng 12,1% và bằng 101,9% kế hoạch.

Lợi nhuận sau thuế năm 2019 đạt 208 tỷ đồng, sau khi trích lập các quỹ đầu tư phát triển, quỹ khen thưởng, phúc lợi, lợi nhuận còn lại là 177 tỷ đồng. Nhằm gia tăng giá trị tích lũy doanh nghiệp và hỗ trợ công ty vượt qua khó khăn của thị trường bất động sản do ảnh hưởng dịch Covid-19, TTC Land xin không chia cổ tức năm 2019. Tính đến nay, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của TTC Land là 451 tỷ đồng.

Kế hoạch doanh thu năm 2020 đạt 2.056 tỷ đồng, tăng 99,6% so với năm 2019 và lợi nhuận trước thuế đạt 120 tỷ đồng, giảm 65,4%. Năm nay, TTC Land thực hiện định hướng “Vừa củng cố, vừa phát triển” đặt mục tiêu bán 1.121 sản phẩm bất động sản dân dụng (Panomax, Jamona Heights, Belleza, Charmington Tân Sơn Nhất, Charmington Iris, The West Bình Chánh…) và kinh doanh cho thuê mới trên 6.799 m2 sàn thương mại. (TTC Plaza Bình Thạnh, TTC Plaza Âu Cơ, TTC Plaza Đức Trọng).

Ngoài ra, đại hội cũng thông qua kế hoạch mua tối đa 20% vốn điều lệ của công ty làm cổ phiếu quỹ, tương đương 73.271.260 cổ phiếu. Đại diện công ty cho biết, mục đích mua lại nhằm giảm lượng cổ phiếu lưu hành, gia tăng giá trị cổ đông. Nguồn vốn để thực hiệu mua lại cổ phiếu là thặng dự vốn cổ phần, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu được sử dụng để bổ sung vốn điều lệ theo quy định của pháp luật. Thời gian thực hiện sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

 Nguyễn Như