UBCKNN xử phạt nặng công ty chứng khoán liên quan tới ông Lê Viết Hải

(NTD) - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa xử phạt 185 triệu đồng đối với CTCP Chứng khoán Sen Vàng do ông Lê Viết Hải làm Chủ tịch HĐQT. Hiện nay, ông Lê Viết Hải là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc CTCP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (HBC).

Ngày 16/8/2019, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ra Quyết định xử phạt 185 triệu đồng đối với CTCP Chứng khoán Sen Vàng (GLS) do vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Cụ thể: Phạt 40 triệu đồng vì đã có hành vi vi phạm hành chính: Không có đủ người hành nghề chứng khoán. Tính đến thời điểm kiểm tra ngày 9/7/2019, số lượng nhân viên có chứng chỉ hành nghề của GLS chưa đáp ứng điều kiện về nhân viên có chứng chỉ hành nghề cho mỗi nghiệp vụ được cấp phép.

Phạt 85 triệu đồng vì đã có hành vi vi phạm hành chính: Không thiết lập, duy trì hệ thống kiểm toán nội bộ, kiểm soát nội bộ, quản trị rủi ro. Tính đến thời điểm kiểm tra ngày 9/7/2019, GLS không thiết lập bộ phận kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ, quản trị rủi ro theo quy định pháp luật.

Phạt 60 triệu đồng vì đã có hành vi vi phạm hành chính: Không tuân thủ quy định của Luật Chứng khoán, Luật Doanh nghiệp và quy định pháp luật khác về quản trị, điều hành. Tính đến thời điểm kiểm tra ngày 9/7/2019, công ty chưa tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Le Viet Hai
Tại thời điểm 31/12/2018, GLS do ông Lê Viết Hải làm Chủ tịch HĐQT chỉ có 8 nhân viên.

GLS được cấp phép thành lập và hoạt động vào ngày 21/12/2007. Công ty chuyên kinh doanh trong lĩnh vực chứng khoán với các dịch vụ như: môi giới chứng khoán, lưu ký chứng khoán, tư vấn đầu tư chứng khoán, tự doanh chứng khoán và nhiều hoạt động tư vấn tài chính cho các tổ chức doanh nghiệp.

Hiện nay, GLS có vốn điều lệ 135 tỷ đồng. Các cổ đông lớn của GLS gồm: CTCP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình sở hữu 42,53%, CTCP Phát triển Nhà Thủ Đức (Thuduc House) sở hữu 22,49%, CTCP Khu công nghiệp Long An sở hữu 9,9%, ông Lê Viết Hiếu sở hữu 9,29%, Tổng công ty Vật liệu Xây dựng số 1 (Fico) sở hữu 5%.

Năm 2018, UBCK đã đình chỉ hoạt động tự doanh của GSL trong vòng 60 ngày từ 29/10/2018 - 28/12/2018 và đặt công ty vào tình trạng kiểm soát 12 tháng từ 29/10/2018 - 28/10/2019. Đến 21/3/2019, UBCK đã điều chỉnh giấy phép thành lập và hoạt động của GLS khi rút nghiệp vụ tự doanh chứng khoán.

Trong 6 tháng đầu năm nay, GLS đạt 1,1 tỷ đồng doanh thu nhưng lợi nhuận âm 6 tỷ đồng. Tính đến 30/6/2019, công ty lỗ lũy kế 91 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu còn 44 tỷ đồng, tổng tài sản đạt 55 tỷ đồng. 

 Trí Nguyễn