Xếp hạng tổng thể chỉ số nghiên cứu của các cơ sở giáo dục đại học 2019

(NTD) - Ngày 2/1/2020, nhóm các nhà nghiên cứu đến từ Đại học Quốc gia Hà Nội vừa công bố bảng xếp hạng đại học của Việt Nam UPM (University Performance Metrics).

Theo đó, top 5 cơ sở giáo dục đại học có tên trong xếp hạng tổng thể chỉ số nghiên cứu của các cơ sở giáo dục đại học năm 2019 gồm: Trường đại học Tôn Đức Thắng, Đại học Quốc gia TP.HCM, Đại học Quốc gia Hà Nội, trường đại học Duy Tân và trường đại học Bách khoa Hà Nội. Trong đó, trường đại học Tôn Đức Thắng đứng đầu xếp hạng này.

Các tiêu chí xếp hạng gồm: Tiêu chí 1 - Quy mô nghiên cứu - tổng số các bài báo tích hợp, đã được lọc trùng từ 2 cơ sở dữ liệu web of Science và Scopus của các cơ sở giáo dục đại học xuất bản trong giai đoạn 2015-2019 với trọng số 45%.

a
Xếp hạng tổng thể chỉ số nghiên cứu của các cơ sở giáo dục đại học 2019 - Ảnh: Internet

 

Tiêu chí 2: Năng suất nghiên cứu - chỉ số bài báo trung bình trên giảng viên (và nghiên cứu viên) với trọng số 25%.

Tiêu chí 3: Chất lượng nghiên cứu - chỉ số trích dẫn trung bình thu thập được trong năm 2019 cho các bài báo xuất bản trong giai đoạn 2014-2015 với trọng số 25%.

Tiêu chí 4: Chỉ số công bố bằng nội lực - Tỉ lệ phần trăm các bài báo hoàn toàn của tác giả Việt Nam với trọng số 5%.

UPM là một bảng xếp hạng theo hình thức gắn sao (star rating) áp dụng cho các trường đại học của Việt Nam. Các tiêu chí đánh giá được xây dựng khá rộng theo tiếp cận kiểm định chất lượng và thích ứng với cách mạng công nghiệp 4.0.

Đặc điểm của UPM vừa quản lý cơ sở dữ liệu tổng thể của hệ thống vừa cung cấp công cụ để các cơ sở giáo dục đại học sử dụng để tự đo lường và đối sánh mức độ thích ứng với công nghiệp 4.0 và năng lực đào tạo, nghiên cứu và đổi mới sang tạo với các cơ sở giáo dục đại học ở trong nước và châu lục; làm cơ sở cho việc xây dựng chiến lược đầu tư phát triển.

Thu Thủy tổng hợp