Xử phạt Công ty cổ phần Dược phẩm Trung Ương CPC1 250 triệu đồng

(NTD) - Do đăng ký giao dịch chứng khoán quá thời hạn từ trên 9 tháng đến 12 tháng, Công ty cổ phần Dược phẩm Trung Ương CPC1 đã bị phạt 250 triệu đồng.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã ban hành Quyết định số 425/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Dược phẩm Trung Ương CPC1 địa chỉ số 87 Phố Nguyễn Văn Trỗi, Thanh Xuân, Hà Nội. 

36ee2462-e41d-4dc0-b314-530e33e0663f
Công ty cổ phần Dược phẩm Trung Ương CPC1 bị phạt 250 triệu đồng

Theo đó, UBCKNN đã phạt Công ty cổ phần Dược phẩm Trung Ương CPC1 với số tiền là 250 triệu đồng theo quy định tại điểm đ khoản 2a Điều 14 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP được bổ sung theo Khoản 16 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP

Theo UBCKNN, Công ty cổ phần Dược phẩm Trung Ương CPC1 đã có hành vi vi phạm hành chính là đăng ký giao dịch chứng khoán quá thời hạn từ trên 9 tháng đến 12 tháng

Ngọc An